mapy cyfrowe
  mapa mapy mapy cyfrowe plany miast

 
 
 

Newsletter

zamów nasz biuletyn

mapa - zapisz do newslettera

Wyszukiwarka

wpisz szukaną frazę

mapa - szukaj
 

Analizy kartograficzne

 

Map1 prowadzi działalność związaną z doradztwem i konsultacjami z zakresu kartografii oraz opracowywaniem analiz technicznych. Prace te można podzielić na trzy grupy tematyczne:

 

 

1. Publikacje naukowe z zakresu kartografii i GIS. Spod pióra naszych specjalistów wyszło ponad 50 publikacji z tej dziedziny. Do przykładów można zaliczyć następujące artykuły i teksty referatów:

  • O właściwościach obrazu kartograficznego w ogólnoinformacyjnych elektronicznych atlasach świata. Polski Przegląd Kartograficzny, Tom 29, nr 2, s. 89 - 98
  • Electronic National Atlas of The Republic of Poland: Framework development and Challenges. Mapping the 21 st Centrury. International Cartographic Conference 2001 Beijing, China. Proceedings Vol. 2. s. 894-897
  • Polskie atlasy i mapy elektroniczne ? stan obecny i perspektywy rozwoju. Społeczna i edukacyjna rola kartografii w Polsce. Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych. T. 26. s. 81-102

 

2. Posiadamy jeden z większych w skali kraju zbiorów kartograficznych, liczący ponad 20 tys. arkuszy map, w skład którego wchodzi szeroki zakres aktualnych map topograficznych i tematycznych dla większości krajów świata, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

 

W zbiorze znajdują się również mapy i atlasy wydane w latach ubiegłych, co umożliwia dokonywanie kartograficznych analiz zmian poszczególnych elementów środowiska geograficznego czy też granic administracyjnych dla wybranych obszarów i okresów.


W oparciu o tę wiedzę, oraz bogatą bibliotekę publikacji fachowych z dziedziny kartografii,  przygotowujemy analizy dotyczące dostępności materiałów kartograficznych dla poszczególnych państw i regionów, zmienności w czasie poszczególnych elementów środowiska, jak równieź inne opracowania naukowe z dziedziny kartografii. Na zamównienie, oferujemy również dostawę map zagranicznych.

 

Poza usługami dla sektora biznesu, przygotowujemy dla specjalistycznego kwartalnika naukowego "Polski Przegląd Kartograficzny" coroczne bibliografie opublikowanych w Polsce atlasów i map elektronicznych.

 

 

3. Wykonujemy specjalistyczne tłumaczenia naukowo-techniczne tekstów z zakresu kartografii. Z prac przez nas wykonanych można wymienić:

  • Kompleskowe opracowanie 2 wydań wersji angielskiej narodowego przewodnika toponimicznego:

Toponymic Guidelines of Poland for Map Editors and Other Users. Warszawa 2002: Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 

  • Tłumaczenie na język angielski streszczeń artykułów:

Społeczna i edukacyjna rola kartografii w Polsce. Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych. T. 26. Warszawa 2005: Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Kartograficzny, Uniwersytet Warszawski - Katedra Kartografii


 
copyright 2010 © Map1zasady korzystania z serwisu | mapa serwisurealizacja: e-solution